Inne

POSM

POS to skrót od anglojęzycznego terminu „Point of Sale”, czyli punktu sprzedaży. POSM (Point of